logo

10X42 EXWP I

Be the first to review this product

Quick Overview

กล้องส่องทางไกล 10X42 EXWP I

10X42 EXWP I

Click on above image to view full picture

Details

กล้องส่องทางไกลรุ่นนี้มีอัตราการขยายภาพถึง 10 เท่า ทำให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดของการทำงาน และยังคงพกพาได้อย่างสะดวกสูงสุดเพื่อความเพลิดเพลินในการดูนก และการใช้งานขณะทำกิจกรรมอื่นๆ มีโครงสร้างป้องกันน้ำ พร้อมการบรรจุก๊าซไนโตรเจนภายใน ทำให้สามารถใช้งานท่ามกลางสายฝน และบริเวณทะเล, แม่น้ำ และแหล่งน้ำอื่นๆ โดยไม่ต้องกังวล

ข้อมูลเพิ่มเติม -> http://www.olympusimaging-th.com/product/binoculars/10x42_exwp1/index.html