logo

SEMA-1 Microphone set

Be the first to review this product

Quick Overview

ชุดไมโครโฟน SEMA-1

SEMA-1 Microphone set

Click on above image to view full picture

More Views

Details

ชุดไมโครโฟน SEMA-1 ประกอบด้วย EMA-1 อะแด็ปเตอร์ติดไมโครโฟน และไมโครโฟนสเตอริโอ รุ่น ME51S เมื่อติดตั้ง EMA-1 เข้ากับฮอทชูของกล้อง และขั้วต่ออุปกรณ์เสริมสำหรับระบบเสียงสามารถบันทึกโดยใช้ไมโครโฟนสเตอริโอจากภายนอก เช่น ME51S ที่จัดมาให้ ซึ่งจะให้คุณภาพเสียงระบบการบันทึกเสียง stereo linear PCM ที่สูงยิ่งขึ้น
กล้องที่สามาถใช้ได้ต้องมีช่องต่ออุปกรณ์เสริม(accessory port)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่

*โปรดตรวจสอบรุ่นกล้องที่รองรับในคู่มือการใช้งานกล้อง ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้